Corresponding Author: Hubert H. Kerschbaum

Department of Biosciences, University of Salzburg, Hellbrunnerstraße 34, 5020 Salzburg (Austria)
Fax +43 662 8044 180, E-Mail Hubert.Kerschbaum@sbg.ac.at