Corresponding Author: Roza Kucharczyk

Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Poland)
Tel. 48 22 5921221, Fax 48 22 6584636, E-Mail roza@ibb.waw.pl